INADO service

Montážne služby

Elektroinštalácie, LAN/WAN, satelitná, televízna technika a kabeláž.

INADO service

Internet provider

Poskytujeme pripojenie do siete Internet v okolí Liptovského Mikuláša.

INADO service

Stavby

Ponúkame realizácie malých stavieb.                                                             

ELEKTROINSŤALÁCIE

- Kompletné elektroinštalácie a rekonštrukcie bytov, bytových jadier a domov, montáž spotrebičov
- Montáž svietidiel, lámp a inštalačných prvkov (interiér a exteriér)
- Elektroinštalácie verejného osvetlenia
- Dodávka a montáž interierových a exteriérových svietidiel, vypínačov, zásuviek, snímačov, senzorov, video-vrátnikov a domácich telefónov
- Montáž led osvetlenia a pásov
- Bleskozvody (aktívne a pasívne)
- Kompletný výkon zemných prác až po konečnú úpravu terénu a spevnených povrchov, pokládky všetkých typov sietí 

DÁTOVE, OPTICKÉ SIETE A SATELITNÁ TECHNIKA

- Inštalácia dátových, metalických rozvodov
- Kompletná činnosť od zafukovania, cez inštalácie, montáže a zvárania vlákien
- Nastavenie aktívnych, manažovateľných prvkov siete v prostredí LAN/WAN
-Príjem slovenských a českých televíznych programov a rozhlasových staníc bez mesačných poplatkov
- Satelitné systémy – jednoduché, zložité, zložité s použitím multiprepínača, kaskádové systémy

MALÉ STAVBY

- Zemné práce – kompletný výkon zemných prác až po konečnú úpravu terénu a spevnených povrchov a pokládky všetkých typov sietí
-Pokladanie zámkovej dlažby
- Osadenie obrubníkov
- Betónovanie, asfaltovanie a vŕtacie práce
- Dlažby z kameňa
- Rýchle jadrové vŕtanie
- Búranie, sekanie a zbíjanie
- Murárske práce
- Kompletné podlahárske práce, plávajúce podlahy, podlahové krytiny 

OPRAVA A VÝSTAVBA CESTNEJ
KOMUNIKÁCIE

- Výspravky teplými živičnými zmesami
- Zalievanie trhlín asfaltobetónového podkladu
- Výspravky studenou obaľovanou drvou
- Výstavba parkovísk, spevnených plôch rodinných domov, výstavba - chodníkov
- Montáž zvislého dopravného značenia (podľa dodanej projektovej dokumentácie) 

PRIPOJENIE DO SIETE INTERNET

Poskytujeme pripojenie do siete INTERNET v regióne Liptov pomocou bezdrôtovej technológie v pásme 2,4 a 5 GHz. V prvom mesiaci v prípade nespokojnosti možnosť zrušenia zmluvy bez poplatku. Ku každému pripojeniu je aktivovaná nočná linka ZDARMA - kde sa rýchlosť pripojenia zdvojnásobí.
Program je určený pre pripojenia v obciach a mestách. Nové pripojenia sú možné len v lokalitách, kde je viac ako 5 záujemcov. Zoznam lokalít získate u poskytovateľa. Agregácia je maximálne 1:30. Uvádzaná rýchlosť je maximálna. V prípade nadmerného využívania siete je spoločnosť oprávnená znížiť maximálnu rýchlosť pripojenia na 256kbps v oboch smeroch pripojenia (download/upload) a to pri všetkých typoch pripojenia. Za nadmerné využívanie sa považuje vyťažovanie siete sťahovaním veľkých dátových obsahov (>1GB) v pracovných dňoch a cez víkendy čase od 13.00 do 22.00 


Cenník PDF
Všeobecné podmienky PDF

KONTAKT

INADO service - Peter Kráľ
inado@inado.sk
+421903113687
Iľanovo 171, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44823606, DIČ: 1074717842, IČ DPH: SK1074717842

© Copyright 2019 INADO service - Peter Kráľ, Iľanovo 171, 031 01  Liptovský Mikuláš
IČO: 44823606, DIČ: 1074717842, IČ DPH: SK1074717842