mobil: +421903113687
email:  inado@inado.sk

Pripojenie do siete Internet

Poskytujeme pripojenie do siete INTERNET v regióne Liptov pomocou bezdrôtovej technológie v pásme 2,4 a 5 GHz. V prvom mesiaci v prípade nespokojnosti možnosť zrušenia zmluvy bez poplatku. Ku každému pripojeniu je aktivovaná nočná linka ZDARMA - kde sa rýchlosť pripojenia zdvojnásobí.

Program je určený pre pripojenia v obciach a mestách. Nové pripojenia sú možné len v lokalitách, kde je viac ako 5 záujemcov. Zoznam lokalít získate u poskytovateľa. Agregácia je maximálne 1:30. Uvádzaná rýchlosť je maximálna. V prípade nadmerného využívania siete je spoločnosť oprávnená znížiť maximálnu rýchlosť pripojenia na 256kbps v oboch smeroch pripojenia (download/upload) a to pri všetkých typoch pripojenia. Za nadmerné využívanie sa považuje vyťažovanie siete sťahovaním veľkých dátových obsahov (>1GB) v pracovných dňoch a cez víkendy čase od 13.00 do 22.00

Cenník pripojenia do siete Internet

 

        DOMÁCNOSTI – Wifi 2,4 a 5 GHz: 5Mbps

Zriaďovací poplatok bez zmluvnej viazanosti 90 €
Zriaďovací poplatok pri ročnej viazanosti 70 €
Zriaďovací poplatok pri dvojročnej viazanosti 50 €
Mesačná platba 10 €
Polročná platba 55 €
Ročná platba 110 €
Dvojročná platba 200 €

                 DOMÁCNOSTI – KÁBEL 5Mbps

Zriaďovací poplatok bez zmluvnej viazanosti 30 €
Zriaďovací poplatok pri ročnej viazanosti 15 €
Zriaďovací poplatok pri dvojročnej viazanosti 0 €
Mesačná platba 10 €
Polročná platba 55 €
Ročná platba 110 €
Dvojročná platba 200 €

               ADMINISTRATÍVNE POPLATKY

Zaslanie upomienky z dôvodu neuhradenia platby v termíne splatnosti 3 €
Znovu pripojenie z dôvodu neuhradenia platby v termíne splatnosti 20 €
Odstránenie chyby na strane zákazníka - každá začatá hodina 17 €
Obnovenie nastavení TCP/IP 5 €
Obnovenie nastavení TCP/IP - u klienta 15 €
Inštalácia SW, HW každá začatá hodina 15 €
Doprava automobilom cena za 1 km 0,40 €

Mapa pokrytia

 

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH cenník PDF. Ceny sú platné od 1.4.2011. Všeobecné podmienky PDF.