mobil: +421903113687
email:  inado@inado.sk

Montáže

Elektroinštalácie

Ponúkame kompletné elektroinštalačné práce, kontrola a oprava elektrickej inštalácie. Elektroinštalácie v bytoch, domoch, drevo-domoch, priemyselných budovách, polyfunkčných domoch a hoteloch. Rekonštrukcie starej elektroinštalácie, montáž svietidiel, zásuviek, vypínačov, rozvodných krabíc, zapájanie spotrebičov.

 • Kompletné elektroinštalácie a rekonštrukcie bytov, bytových jadier a domov
 • Dodávka a montáž interierových a exteriérových svietidiel, vypínačov, zásuviek, snímačov, senzorov, video-vrátnikov a domácich telefónov
 • Montáž svietidiel, lámp a inštalačných prvkov (interiér a exteriér)
 • Zapájanie a montáž spotrebičov
 • Montáž zabezpečovacích zariadení a kamerových systémov
 • Preloženie, montáž a príprava zásuviek na kuchynskú linku
 • Montáž led osvetlenia a pásov
 • Drobné opravy
 • Montáž a realizácia počítačových sietí LAN, WiFi (štruktúrovaná kabeláž)
 • Montáž elektroinštalácie v rodinných domoch vrátane bleskozvodov, vrátane prípojok NN
 • Bleskozvody (aktívne a pasívne)
 • Výroba a zapájanie rozvádzačov
 • Elektroinštalácie verejného osvetlenia
 • Kompletný výkon zemných prác až po konečnú úpravu terénu a spevnených povrchov, pokládky všetkých typov sietí

Chceme aby ste pri rekonštrukcii svojho bytu nezabúdali na kvalitný a účelný rozvod elektrickej energie, kde sa nezabúda na energetickú náročnosť dnešných elektrických spotrebičov, rozmiestnenie zdrojov svetla, zásuviek, vypínačov.

 

LAN/WAN a optické siete

Ponúkame komplexné riešenie počítačových LAN/WAN sietí v bytoch, domoch, priemyselných budovách, polyfunkčných domoch a hoteloch. To znamená od návrhu sieťového riešenia, dodávky a realizácie, až po samotnú správu siete.

 • Obhliadka a analýza štruktúrovanej kabeláže - LAN siete
 • Inštalácia dátových - metalických rozvodov
 • Lištovanie, zaťahovanie káblových systémov
 • Montáž dátových zásuviek a rozvádzačov
 • Štrukturovaná kabeláž v podlahe a stupačkových rozvodoch
 • Montáž rackových skríň
 • Inštalácia elektrických slaboprúdových rozvodov
 • Inštalácia aktívnych prvkov siete: wifi antén, vzdušných spojov, switchov, routerov a pod.
 • Nastavenie aktívnych, manažovateľných prvkov siete v prostredí LAN/WAN
 • Zabezpečenie prepojenia LAN sietí
 • Management LAN/WAN sietí
 • Inštalácia optických rozvodov
 • Výstavba optickej infraštruktúry štandardnými, optickými káblami, optickými minikáblami, mikrokáblami, mikrotrubičkovým systémom a systémom optických vláknových zväzkov
 • Kompletná činnosť od zafukovania, cez inštalácie, montáže a zvárania vlákien
 • Dodávka a odborne vykonávané položenie plastových káblových HDPE trás ako aj optických šácht
 • Odstránenie akýchkoľvek prevádzkových porúch optických trás
 • Zemné práce - kompletný výkon zemných prác až po konečnú úpravu terénu a spevnených povrchov, pokládky všetkých typov sietí

 

Montáž, rekonštrukcia, údržba, elektronických zariadení

Vykonávame montáž elektrických spotrebičov. Pri montáži odborne zapojíme spotrebič, spustíme spotrebič do prevádzky, vykonáme skúšku spotrebiča prípadne zaškolíme k obsluhe a údržbe. Montáž a pripojenie spotrebičov ( elektrická varná doska 380V, sporák, digestor, svetlá, zásuvky, lustre a pod.)

 

Satelitná, televízna technika a kabeláž

 • 100% Pokrytie
 • Príjem slovenských a českých televíznych programov a rozhlasových staníc bez mesačných poplatkov
 • Kedykoľvek si môžete objednať u spoločnosti Skylink i ďaľšie hodnotné programy rôznych žánrov a to na ľubovoľný počet mesiacov podľa Vašej voľby bez zvláštnej zmluvy a záväzkov
 • Príjem televíznych programov vo vysokom rozlíšení HDTV

 

Satelitné systémy

 • Jednoduché - satelitný systém s jednou parabolou na jednom televíznom príjmači
 • Zložité -  satelitný príjem s jednou alebo viac parabolami a viac ako jednom televíznom príjmači
 • Zložité s použitím multiprepínača - satelitný systém s inštaláciou multiprepínača, prijem na viacerých televíznych prijímačoch
 • Kaskádové systémy - používajú sa v bytových domoch, pre veľký počet účastníkov

Ďalšie systémy s multiprepínačmi

Montáže

Ponúkame montáž satelitných systémov pre prijem televízneho a rozhlasového signálu. Pre prijem je potrebne namontovať:

 • parabolu + príslušenstvo
 • konvertor:
  • Monoblok - prijem z dvoch družíc súčasne
  • UNI - príjem jednej družice
  • TWIN - príjem jednej družice na dvoch nezávislých DVB-S
  • QUAD - príjem jednej družice na štyroch nezávislých DVB-S
  • QUATRO - používa sa hlavne pre multiprepínače
  • Octo - príjem jednej družice na ôsmich nezávislých DVB-S
 • kabeláž od konvertoru k DVB-S + konektory F
 • satelitný prijímač
 • prepojenie s TV (scart, HDMI)
 • dekódovaciu kartu
 • inštalácia a nastavenie DVB-S

Cenník montáži

 Montáž satelitného kompletu s motorom DiSEqC 70 €
 Montáž satelitného kompletu – pevná parabola 30 €
 Montáž satelitného kompletu – parabola s viac LNB 50 €
 Program. satelitného prijímača – systém alebo seting 10 €
 Servisný výjazd (za km) – nastavenie paraboly, prijímača 0,33 €
 Sťažená montáž (zle prístupné miesto) – príplatok 5 €
Prierazy steny mimo montáže ks 2 €
Zložitejšie satelitné systémy  dohodou

Cenník príslušenstva

Satelitné komplety  od 140€
Paraboly od 12€
Konzoly od 7€
Konvertory od 7€
Kabeláž za 1m od 0,33€
Konektory od 0,25€
Digitalne prijimace od 50€
Prepojovacie káble HDMI a SCART od 3€
 

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. Ceny sú platné od 1.4.2011. Všeobecné podmienky PDF.