mobil: +421903113687
email:  inado@inado.sk

Stavby

Malé stavby

Ponúkame kompletnú realizáciu malých stavieb, výstavbu a rekonštrukciu parkovísk a chodníkov, výkopové práce, realizáciu terénnych úprav a dokončovacie zemné práce.

 • Pokladanie zámkovej dlažby
 • Osadenie obrubníkov
 • Betónovanie, asfaltovanie
 • Dlažby z kameňa
 • Vŕtacie práce
 • Rýchle jadrové vŕtanie
 • Búracie práce
 • Sekanie, zbíjanie
 • Murárske práce
 • Sadrokartón a kompletná sadrokartónová konštrukcia, obklady a podhľady zo sadrokartónu
 • Kompletné podlahárske práce, plávajúce podlahy, podlahové krytiny
 • Zemné práce – kompletný výkon zemných prác až po konečnú úpravu terénu a spevnených povrchov a pokládky všetkých typov sietí

 

Elektroinštalácie

Ponúkame kompletné elektroinštalačné práce, kontrola a oprava elektrickej inštalácie. Elektroinštalácie v bytoch, domoch, drevo-domoch, priemyselných budovách, polyfunkčných domoch a hoteloch. Rekonštrukcie starej elektroinštalácie, montáž svietidiel, zásuviek, vypínačov, rozvodných krabíc, zapájanie spotrebičov.

 • Kompletné elektroinštalácie a rekonštrukcie bytov, bytových jadier a domov
 • Dodávka a montáž interierových a exteriérových svietidiel, vypínačov, zásuviek, snímačov, senzorov, video-vrátnikov a domácich telefónov
 • Montáž svietidiel, lámp a inštalačných prvkov (interiér a exteriér)
 • Zapájanie a montáž spotrebičov
 • Montáž zabezpečovacích zariadení a kamerových systémov
 • Preloženie, montáž a príprava zásuviek na kuchynskú linku
 • Montáž led osvetlenia a pásov
 • Drobné opravy
 • Montáž a realizácia počítačových sietí LAN, WiFi (štruktúrovaná kabeláž)
 • Montáž elektroinštalácie v rodinných domoch vrátane bleskozvodov, vrátane prípojok NN
 • Bleskozvody (aktívne a pasívne)
 • Výroba a zapájanie rozvádzačov
 • Elektroinštalácie verejného osvetlenia
 • Kompletný výkon zemných prác až po konečnú úpravu terénu a spevnených povrchov, pokládky všetkých typov sietí

Chceme aby ste pri rekonštrukcii svojho bytu nezabúdali na kvalitný a účelný rozvod elektrickej energie, kde sa nezabúda na energetickú náročnosť dnešných elektrických spotrebičov, rozmiestnenie zdrojov svetla, zásuviek, vypínačov.

 

Oprava a výstavba cestnej komunikácie

Firma sa zaoberá stavebnou činosťou:

 • Výspravky teplými živičnými zmesami
 • Zalievanie trhlín asfaltobetónového podkladu
 • Výspravky studenou obaľovanou drvou
 • Výstavba parkovísk, spevnených plôch rodinných domov, výstavba chodníkov
 • Montáž zvislého dopravného značenia (podľa dodanej projektovej dokumentácie)

 

Budovanie parkovísk, námestí, dlažobných plôch, spevnené plochy rodinných domov, chát, škôl, kúpalísk a iných obytných budov, stavba chodníkov

Pracovný postup:

 1. Práce vykonávame na základe podkladu investora (výkaz výmer, situácia)
 2. Vyberanie podkladovej vrstvy
 3. Vybudovanie potrebných vedení inžinierskych sietí
 4. Osadenie, zabetónovanie obrubníkov
 5. Násyp a rozprestretie štrkodrvy, zhutnenie
 6. Kladenie zámkovej dlažby
 7. Zasypanie jemným pieskom

 

Výspravky teplými živičnými zmesami

Pracovný postup:

 1. Zarezanie hrán miesta výspravky, vybúranie a vyčistenie poškodenej časti vozovky
 2. Natretie styčných plôch asfaltovou emulziou
 3. Dovoz a spracovanie živičnej zmesi
 4. Hutnenie živičnej zmesi, zaliatie spojov asfaltovou emulziou
 5. Odvoz vybúraného materiálu na skládku

 

Výspravky studenou obaľovanou drvou

SOD je zmes prírodného drveného kameniva (fr.2-5,4-8) a asfaltového spojiva, zmes je spracovateľná i v zimnom období do - 10 C.

Pracovný postup:

 1. Hranu výtlku zarezať pílou, miesto výspravky vyčistiť
 2. Zmes z vreca vysypať, rozložiť a spracovať v hrúbke od 3,0 do 6,0 cm (pri hlbšom výtlku spracovať po vrstvách)
 3. Takto pripravenú úpravu zhutniť vibračným valcom resp. vibračnou doskou, hutnenie prevádzať bez kropenia vody, nasucho
 4. V letnom období presypať opravované miesto kamenivom